Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 17 2017

neversometimesalways
21:59
Jeden ze stale popełnianych przeze mnie błędów polega na tym, że zawsze chcę, aby wszystko było w porządku. Już, teraz, natychmiast. Gdy coś się psuje, chcę to zaraz naprawić. Odrzucam myśl, że naprawa to długi, czasochłonny proces. Wykonuję desperackie i gwałtowne ruchy. W efekcie to, co jest uszkodzone, staje się rozpieprzone do końca.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialeksandra leksandra
21:59
neversometimesalways
21:58
- Ostatnio jesteś jakiś przygnębiony - powiedział. - Może i tak. - Na pewno za dużo rozmyślasz nocami. Ja przestałem. - Jak? - Kiedy zaczynam wpadać w przygnębienie, staram się o niczym nie myśleć, zabieram się do sprzątania. Nawet jeśli jest druga czy trzecia nad ranem, zmywam wszystkie naczynia, szoruję kuchenkę, myję podłogę, wybielam ścierki, porządkuję szuflady w biurku, prasuję wszystkie koszule wyjęte z szafy - powiedział, mieszając palcem lód w szklance. - Jak już jestem wykończony, to wypijam jednego i zasypiam. To wszystko. Kiedy rano wstaję i wkładam skarpetki, już prawie nic nie pamiętam. Zapominam nawet, o czym myślałem.
— Haruki Murakami, "Ślepa wierzba i śpiąca kobieta"
Reposted fromotella otella vialeksandra leksandra
neversometimesalways
21:57
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 vialeksandra leksandra
neversometimesalways
21:56
9429 d65c 500
Reposted fromduvet duvet vialeksandra leksandra
21:53
1585 c2c4

February 22 2015

13:50
1043 767a 500
Reposted fromnosmile nosmile viamotylkowa motylkowa
13:50
4369 889b

Bratislava, Slovakia (by Valentina Zuech)

neversometimesalways
13:49
4682 7075 500
Reposted frommarzyciel marzyciel viamicomomicuando micomomicuando
neversometimesalways
13:49
5253 fb7e
Reposted fromgrungedelirium grungedelirium viademijohn demijohn
neversometimesalways
13:49
Rachael and Sam, photographed by Paige Nelson
Reposted fromtove tove viademijohn demijohn
13:49
6375 664d
Reposted fromwestwood westwood viablablablabla blablablabla
neversometimesalways
13:47
4135 1ff1 500
neversometimesalways
13:46
6382 c552
Reposted fromkatalama katalama viatutsade2 tutsade2
neversometimesalways
13:45
neversometimesalways
13:42
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir
neversometimesalways
13:42
Jeśli przechodzisz przez piekło, nie zatrzymuj się.
— Winston Churchill
neversometimesalways
13:41
8737 0c36 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viatutsade2 tutsade2
neversometimesalways
13:40
1308 916c 500
Reposted fromlittlefool littlefool viatutsade2 tutsade2
neversometimesalways
13:38
do be do be do
Reposted fromadt adt viatutsade2 tutsade2
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl