Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 22 2015

neversometimesalways
13:29
neversometimesalways
13:28
3994 4a53
Reposted fromBlackRaven13 BlackRaven13 viatutsade2 tutsade2
neversometimesalways
13:28
7605 32b3 500
A Long Way Down (2014)
Reposted frominstead instead viatutsade2 tutsade2
13:25
13:24
neversometimesalways
13:23
Grunt nie przywiązywać się do niczego. Do czego się przywiążesz, to chciałbyś zatrzymać. A zatrzymać w życiu nie można nic.
— Erich Maria Remarque, „Trzej towarzysze”
13:22
13:21
0637 f9cc 500
Reposted fromriddl3m riddl3m viahodowla-hamakow hodowla-hamakow
13:20
1277 ac09 500
Reposted fromerial erial viablablablabla blablablabla
neversometimesalways
13:20
neversometimesalways
13:19
4787 4ac7
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viatutsade2 tutsade2
neversometimesalways
13:16
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir
neversometimesalways
13:16

"Najbardziej przeszkadza mi to, że  przychodzą takie dni bez tożsamości."
— i nie wiesz co masz zrobić ze sobą.
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna vianowaczi nowaczi
neversometimesalways
13:11
Two kinds of people
Reposted fromSpecies5618 Species5618 viatutsade2 tutsade2
neversometimesalways
13:10
Pragnęłam ruchu, a nie spokojnego trybu życia. Pragnęłam wzruszeń, niebezpieczeństw i poświęcania się dla uczucia. Czułam w sobie nadmiar sił nieznajdujących ujścia w naszym codziennym życiu
— Lew Tołstoj
Reposted fromswojszlak swojszlak viatutsade2 tutsade2
neversometimesalways
13:09
so... what? | via tumblr
Reposted fromweightless weightless viatutsade2 tutsade2
neversometimesalways
13:09
6326 e5a9
Reposted fromwhiteicetea whiteicetea viatutsade2 tutsade2
neversometimesalways
13:07
Wstań, nie skupiaj się na swoich słabościach i wątpliwościach, żyj wyprostowany!
— JP II
Reposted frompapiertiger papiertiger viatutsade2 tutsade2
neversometimesalways
13:06
Trzeba umieć nabrać takiego wewnętrznego spokoju. Rozglądanie się i patrzenie na innych nie ma sensu, bo wtedy przychodzi właśnie stres, że ktoś już coś ma, a ja jeszcze nie. Wtedy popełnia się najwięcej błędów.
— wykładowca ASP
Reposted fromroxanne roxanne viatutsade2 tutsade2
neversometimesalways
13:02
Kiedyś przeczytałem zdanie, że mężczyzna najlepiej czuje się przy kobiecie, przy której spokojnie może się zdrzemnąć. Podpisuję się pod tym. I dodam, że jeśli jeszcze można z nią pogadać, to już jest super.
— Robert Więckiewicz w Wysokich Obcasach.
Reposted fromgwiazdeczka gwiazdeczka vianowaczi nowaczi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl